Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats för personer som behöver miljöombyte och rekreation och för att närstående ska få möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse har inte syftet att tillgodose behovet av tillsyn för att förälder ska kunna arbeta.

Korttidsvistelse kan ges både regelbundet och i akuta situationer.

Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidshem eller i en stödfamilj. För att vistas på korttidshem eller hos en stödfamilj måste du först få ett beslut hos kommunens LSS-handläggare

Kommunen kan erbjuda korttidsvistelse på korttidshem för funktionshindrade på följande platser:

Gästis
tar emot vuxna för korttidsavlastning

Skogsgatan
vänder sig till barn och ungdomar i förskole- och skolålder

Sidan uppdaterades

2016-04-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Resurssamordnare
Kristina Jensstad
0660 - 886 64
Skicka e-post

Thomas Krenchel
0660-886 01
Skicka e-post

Handläggare för ansökningar enligt LSS

telefontid: 08:00 - 09:30
måndag-onsdag och fredag

Personer vars efternamn
börjar på A - L
Christina Andersson
0660-26 53 29
Skicka e-post

Emma Abrahamsson
0660-886 06
Skicka e-post

Personer vars efternamn
börjar på M - Ö
Carina Nilsson
0660-26 54 08
Skicka e-post

Karin Johansson
0660-882 39
Skicka e-post