Du är här:

Trafik och infrastruktur

Alla de dagliga resor vi gör till skola, arbete, affär eller kanske till någon fritidsaktivitet är en viktig del av livet. En väl fungerande infrastruktur behövs för att det ska fungera. Kommunikationsmöjligheterna med buss, tåg, båt och flyg gör resor både inom kommunen - och till världen utanför - enkla att genomföra.

Under området Trafik och infrastruktur får du information om kommunikationer och en hel del annat. Dit hör till exempel information om hur vår infrastuktur sköts och underhålls - en mycket viktig del för en fungerande vardag.

Sidan uppdaterades:

2018-09-05

Sidansvarig: