Du är här:

Skolsköterska

Skolsköterskans kompetenser

  • ska tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till ohälsa
  • bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram30
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • ta till vara kunskap om elevernas hälsa i elevhälsans övriga arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

Skolsköterskor grundskolan

Namn

Telefon

E-post

Skolor

Annica Eklöf
Medicinsk ansvarig sköterska

073-275 10 85

Skicka e-post

Hållänget

Katarina Byström

0660-26 52 82

Skicka e-post

Änget, Skärpe inkl Grundsärskolan

Åsa Fahlén-Güvenkaya

073-270 20 46

Skicka e-post

Domsjö, Örnsköld

Ruth Englund-Frisk

073-275 45 50

Skicka e-post

Själevad, Myckling

Ann-Christine Anderberg

0660-88 970

Skicka e-post

Husum, Idbyn, Banafjäl, Sidensjö

Lena Hörnström

076-138 18 69

Skicka e-post

Bjästa, Köpmanholmen

Susanne Johansson

072-547 34 60

Skicka e-post

Gene, Sund

Irina Nordin

070-388 57 63

Skicka e-post

Högland, Haffsta

Ann Näslund

072-224 00 31

Skicka e-post

Sörliden

Åsa Sandberg

072-545 57 23

Skicka e-post

Alne

Camilla Sidborn

070-283 50 92

Skicka e-post

Björna, Gideå, Hemling, Långviksmon, Trehörningsjö

Maria Söderlund

073-274 62 73

Skicka e-post

Bredbyn, Mellansel, Mo, Norrflärke, Skorped

Anna-Maria Wernersson

072-515 56 56

Skicka e-post

Järved

Skolsköterskor gymnasieskolan

Namn

Telefon

E-post

Skola

Carina Danielsson

0660-883 60

Skicka e-post

Nolaskolan, Parkskolan

Margaretha Eidenvall

0660-889 39

Skicka e-post

Nolaskolan

Maria Nylén

0660-889 70

Skicka e-post

Parkskolan

Marie Ullsten (IM språk)

0660-889 35

Skicka e-post

Parkskolan

Sidan uppdaterades

2018-02-05

Sidansvarig: