Du är här:

Ansöka eller avanmäla

Ansöka

Modersmålsstöd i förskoleklass

Ansökan görs av vårdnadshavare via särskild blankett. En E-tjänst för ansökan är under uppbyggnad. I väntan på denna beställs ansökningsblankett via e-post.

Modersmålsstöd är frivilligt och kostnadsfritt för föräldrarna.         

Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan

Ansökan görs av vårdnadshavare via särskild blankett. En E-tjänst för ansökan är under uppbyggnad. I väntan på denna beställs ansökningsblankett via e-post.

Sista datum för ansökan till nästkommande termin
1 maj - hösttermin
1 november - vårtermin

Modersmålsundervisning är frivilligt och kostnadsfritt för föräldrarna.

Förutsättningar

Ansökan om modersmålsundervisning behandlas under följande förutsättningar:

- att minst fem elever i kommunen ansöker om modersmålsundervisning i ett språk.

- att en lämplig lärare finns.

Undantagsregler finns för de nationella minoritetsspråken.

Beslut

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Vid avslag kan en ny ansökan skickas in.

Avanmäla

Vårdnadshavare har ansvar att göra en avanmälan när modersmålsundervisning ska avslutas.

En E-tjänst för avanmälan är under uppbyggnad. I väntan på denna beställs avanmälningsblankett via e-post.

Sidan uppdaterades

2018-01-09

Sidansvarig: