Du är här:

Förskoleklass

Barn som målar.

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklassen är en frivillig skolform men de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Kommunerna är skyldiga att erbjuda och ordna verksamhet i förskoleklass.


Hur är gången inför Förskoleklasstarten?

- Information till aktuella barn via Hemsida, Vklass Förskola och i några fall brevledes under våren innevarande år. (Samma information som framgår här på hemsidan).
- Du som vårdnadshavare agerar bara om du inte önskar förskoleklassplats eller önskar annan skola än den ditt barn geografiskt tillhör.
- Mottagande skola kontaktar sedan aktuella barn för mer skolspecifik information.
- Skolstart sker i samband med att skolans hösttermin startar.

Välkomna till Förskoleklassen!

Alla barn som bor i kommunen och under året fyller 6 år får under våren information om plats i förskoleklass på kommunal skola i närheten av bostaden. Information skickas ut via Vklass, hemsidan samt brevledes för barn som inte går i förskola.

Förskoleklass är en frivillig skolform som ingår i det offentliga skolväsendet och har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Verksamheten i förskoleklass är avgiftsfri.

Från höstterminen det år ditt barn fyller 6 år har barnet rätt till plats i förskoleklass på den kommunala skolan i närheten av er bostad.

Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. En del adresser ligger precis i gränsen mellan två grundskolor. Vid osäkerhet kring vilken skola ditt barn tillhör kontaktar du kommunens administration för bildning alternativt expeditionen för aktuella grundskolor.

Här kan du se vilka bostadsområden som kopplas till vilka skolor - Grundskolorlänk till annan webbplats

Det fria skolvalet ger vårdnadshavare möjlighet att önska en annan skola än den barnet tillhör. I ett sådant fall kontaktar ni rektor på den skola som önskas senast 15/3 för ansökan om skolplacering. Läs mer om Val av skolalänk till annan webbplats

Om du har frågor eller inte vill ha förskoleklassplats mailar du till: barnomsorg@ornskoldsvik.se

Fritidshem - Skolbarnsomsorg

Barn som har placering på förskola eller hos dagbarnvårdare flyttas till fritidshem från augusti månad. Om barnet inte har behov av fritidshemsplats måste uppsägning ske skriftligt till Bildningsförvaltningen.

Ni kan även mejla till barnomsorg@ornskoldsvik.se.
Ange barnets namn, personnummer och från vilket datum uppsägningen gäller. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Vid ny placering inom 4 månader tas avgift ut under uppehållet.

Skolskjuts

Om avståndet till skolan är minst 2 km, kan eleven ha rätt till skolskjuts. Läs mera - Skolskjuts Örnsköldsviks grundskolor

 

Sidan uppdaterades

2017-09-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Verksamhetschefer
Anders Fager
0660 - 883 77
070 - 191 98 47
Skicka e-post


Mikael Breilin
0660 - 883 65
070 - 395 13 17
Skicka e-post