Länk till startsidan

Bekämpa invasiva arter

Bra att veta

Kommunen arbetar aktivt för att bekämpa och förhindra spridningen av ett antal invasiva främmande arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Om du upptäcker någon av följande invasiva växtarter är det till stor hjälp om du rapporterar in det via kommunens app ”Ett bättre Örnsköldsvik”:

  • blomsterlupin
  • jättebalsamin
  • jätteloka
  • häckspirea
  • parksallat
  • parkslide
  • vresros

För dig som ska bekämpa invasiva växter på din tomt, tänk på att inte slänga avfallet i komposten. Lägg istället växtavfall i en plastsäck med vatten så att de ruttnar eller packa det i plastsäckar som du försluter väl. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)