Länk till startsidan

Bostadsmiljö

Bra att veta

Har du problem med till exempel fukt, mögel, buller, temperatur eller annat som påverka din hälsa negativt i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta kommunen.

Egenkontroll för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare eller hyresvärd ansvarar för att löpande och systematiskt kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga påverkan på miljön och de boendes hälsa. Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och konti­nuerligt förbättras. Exempel på kontrollpunkter som kan ingå i fastighetsägares egenkontroll är buller, ventilation, radon, inomhustemperatur, varmvattentemperatur, skadedjur samt hantering av klagomål/felanmälan från boende.

Tillsyn

Miljö- och hälsoenheten ska enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt bostäder och se till att fastighetsägare följer den lagstiftning som reglerar bostadsmiljön. Detta ska ske i nödvändig utsträckning på eget initiativ eller vid inkomna klagomål. Miljö- och hälsoenheten ska även se till att den ansvarige utför de undersökningar och de åtgärder som behövs för att miljöbalken ska uppfyllas.

Kontakt

Kontakta handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)