Gröna lån ett plus för Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun har nu tagit sitt första gröna lån, det vill säga ett lån som kräver ett projekt som ska ge positiva effekter på klimatet. Projektet handlar om säkrad dricksvattenförsörjning till centralorten och drivs av det kommunägda bolaget Miva.

- Ett av kommunfullmäktiges mål är att Örnsköldsvikska vara en klimatsmart och hållbar kommun, säger Robert Sondell vid kommunens internbank. Det första gröna lånet är starten på en mångårig resa för att både minska kostnaden för kommunens medborgare och för att stötta kommunkoncernens arbete mot att bli en än mer klimatsmart och hållbar kommun att leva och verka i. Kommunens gröna lån skapar även ökat internationellt intresse bland klimatsmarta investerare att rikta sina blickar mot ett grönare Miva och ett grönare Örnsköldsvik.

För att beviljas gröna lån behövs underliggande gröna projekt som främjar övergången till en koldioxidsnål och klimattålig tillväxt samt att projektmålen är att minska klimatförändringar eller anpassa verksamheter efter klimat- och miljöförändringar.

Finansieras via Kommuninvest

Det gröna lånet finansieras via Kommuninvest som i sin tur emitterar stora gröna obligationer. Investerare till de gröna obligationerna kommer från många av världens länder och har gemensamt att de vill investera i hållbara och klimatsmarta projekt. Dessa investerare kommer i samband med gröna lånet se att Örnsköldsvik och Miva driver hållbara projekt.

Kommunens ambition är att framtida projekt med fördel kan finansieras via gröna lån. Projektdeltagare i framtida projekt uppmuntras genom detta att tänka på miljö, hållbarhet och klimat som en än mer naturlig frågeställning tillsammans med övriga projektfrågeställningar. Gröna lånen är i nuläget även billigare än all annan finansiering.Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2018-11-27

 Kontakta oss

Robert Sondell
Ekonomiavdelningen 
0660 - 884 73
Skicka e-post