Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen kommer att kontrollera farliga ämnen i varor under 2019

Konsumenter har rätt att få veta om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Under året kommer kommunens miljö- och hälsoenhet att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Örnsköldsviks kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med över 60 andra kommuner.

Informationskrav

De kemikalier som leverantörer är skyldiga att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. På förteckningen finns ämnen som till exempel är cancerframkallande, kan skada arvsmassan eller påverka förmågan att få barn. Den som levererar en vara med ett sådant listat ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. Informationskrav om särskilt farliga ämnen i varor är en del av EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Ett informationskrav finns också för biocidbehandlade varor. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Varorna får endast innehålla vissa biocidämnen och om de marknadsförs med ett påstående om biocideffekt måste de även märkas på ett särskilt sätt. Företag som säljer biocidbehandlade varor måste kontrollera att märkningen är rätt och det tillsatta ämnet är tillåtet.

Kemikalieinspektionen och kommunens miljö- och hälsoenhet betonar att konsumenter inte behöver vara oroliga för farliga ämnen i varor, eftersom det i de flesta fall inte finns akuta risker med att använda enskilda varor.

Under tillsynskampanjen kommer butikernas rutiner och varumärkningar att kontrolleras. Innehållet av kemiska ämnen i ett antal varor kan komma att kontrolleras genom en kemisk analys. De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljö- och hälsoenheten.

Läs mer om farliga ämnen i varor här.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-01-30

 Kontakta oss

Irina Håkansson
Miljöinspektör
0660-887 97
Skicka e-post