Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Välkommen till dialogträffar om nya översiktsplanen

Örnsköldsviks kommun tar fram en ny översiktsplan. Den anger inriktningen för kommunens övergripande och långsiktiga utveckling av den fysiska miljön, till exempel behovet av bostäder och verksamhetsmark samt bevarande av natur- och friluftsområden. Just nu befinner vi oss i ett tidigt skede av processen där fokus ligger på att samla in synpunkter hur den fysiska miljön ska användas, bevaras och utvecklas framöver.

Dina synpunkter är ett viktigt underlag för den nya översiktsplanen och den långsiktiga utvecklingen av Örnsköldsviks kommun. Under hösten finns representanter från Örnsköldsviks kommun på plats i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, plan 1, för att samtala med dig och svar på frågor frågor om översiktsplanering under följande tider:

  • lördag 17 oktober kl 10:00-13:00
  • måndag 19 oktober kl 16:00-19:00

Med reservation för ändringar.

Förutom dialogträffarna finns möjlighet att tycka till via webbformulär på webben.

Läs mer på ornskoldsvik.se/oversiktsplan om arbetet med den nya översiktsplanen och lämna dina synpunkter digitalt. Du hittar även uppdaterad information om hålltider för samtliga dialogträffar.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-10-14