Du är här:

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är farligt för vår hälsa och miljön. För att bedöma om ett avfall är farligt eller inte utgår man från innehållet av farliga ämnen och avfallets egenskaper.

I avfallsförordningen (2011:927) på Riksdagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vilket avfall som räknas som farligt avfall. Där listas branschspecifika avfallsslag numrerade med sexsiffriga avfallskoder. Avfallsslag markerade med asterisk (*) klassas i normalfallet som farligt avfall. En fullständig lista av vilka kemikalier som används och vilka farliga avfallsslag som uppkommer inom just er verksamhet kan bara göras av er som verksamhetsutövare.

Farligt avfall ska aldrig blandas med annat avfall eller förvaras så att det kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar.

Exempel på farligt avfall som kan uppstå i en verksamhet:

 • Slam eller olja från oljeavskiljare
 • Lysrör
 • Batterier
 • Kylarglykol
 • Sprayburkar
 • Övriga kemikalier
 • Förbrukade tvättvätskor
 • Spillolja
 • Elektriska produkter

Företagens farliga avfall

Farligt avfall som samlas in i en verksamhet måste hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Kontrollera att transportören har tillstånd.

Vill du som verksamhetsutövare själv transportera farligt avfall måste du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som verksmahetsutövare ska för de avfallsslag som uppkommer föra anteckningar över:

 • mängden farligt avfall som uppkommer årligen.
 • till vem (vilken anläggning) som det olika avfallsslagen transporteras för vidare hantering.

Anteckningarna ska föras kronologiskt och sparas i tre år samt kunna visas upp för tillsynsmyndigheten vid begäran.

Hushållens farliga avfall

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt till någon av Mivas återvinningscentraler.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2020-04-21

Sidansvarig: