Majbrasor

Att elda majbrasa är en trevlig tradition. Det finns dock en hel del att tänka på för att eldningen ska ske på ett säkert och tryggt sätt.

Placering och avstånd

Placering på ängsmark. Till byggnad, gran och tallskog och luftledning ska hinder i form av väg, dike eller dylikt finnas.

Avstånd från brasan till:

  • byggnad - ska vara minst 50 meter
  • gran- och tallskog - ska vara minst 25 meter
  • luftledning - ska vara minst 50 meter

Släckredskap och släckning

Under pågående eldning ska släckredskap som strilkannor och krattor finnas till hands. När brasan sedan brunnit ner ska glöden släckas och området städas.

Miljö- och hälsoaspekter

  • Brasan får endast bestå av ris och rent trä.
  • Elda inte däck, hushållsavfall, impregnerat trä, målat trä och dylikt. Sådan eldning medför en negativ påverkan på miljön och utsätter omgivningen för olika hälsorisker.
  • Eldningsområdet ska städas från spik, metallbeslag etc när brasan brunnit ut.

Tillstånd

Det krävs tillstånd för att få elda på allmän plats (t.ex. parker och parkområden). Tillståndet söks hos Polismyndigheten.

Det är viktigt att komma ihåg att den som tänder majbrasan också är ansvarig för den. Kontakta räddningstjänsten på tel 0660-787 50 vid frågor om eldning.

Sidan uppdaterades

2020-04-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Räddningstjänsten
0660-787 50

Mer information