Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Buller och luftkvalitet

Buller

Buller är en definition på oönskat ljud av olika slag och är en miljöstörning som påverkar många människor idag. Trots att buller inte är livshotande på samma sätt som andra miljöfaktorer kan vara, så kan det ha en stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet.

Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är trafik, tåg, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten och konserter.

Luftkvalitet

Under de senaste decennierna har det kommit fler och fler rapporter om de skadeverkningar som kan uppstå genom att befinna sig i en miljö där luften är förorenad. De visar på samband mellan höga halter av olika föroreningar i utomhusluften och effekter på människors hälsa. Även i inomhusmiljöer finns problem med dålig luftkvalitet som påverkar människors hälsa.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: