Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Bygga

Att bygga nytt, bygga till och bygga om är kul och spännande. Men det vi bygger finns kvar under lång tid och kan påverka både människa och miljö. Därför kan du behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter igång. På följande sidor beskrivs processen för varje typ av ärende på ett överskådligt sätt, för att underlätta din planering, så att kommande handläggning av ditt ärende ska kunna gå så snabbt och smidigt som möjligt.

På byggenheten arbetar vi bland annat med detaljplaner och bygglov och består av en grupp med byggnadsinspektörer, bygglovsadministratörer, jurist, stadsarkitekt, planarkitekter, handläggare för hissar och OVK samt en energirådgivare.

För att komma i kontakt med oss, både vid frågor kopplade till befintliga ärenden och allmänna frågor erbjuder vi möjligheten att boka en telefontid med handläggare via kommunens kontaktcenter. De har även möjlighet att lotsa dig rätt i kommunen och svarar på enklare frågor om bland annat bygglov och anmälan.

Behöver du handlingar om exempelvis bygglov kan kontaktcenter även koppla dig till någon av våra administratörer för att få hjälp. Du har även möjlighet att skicka e-post till: bygglov@ornskoldsvik.se

För att läsa mer om hur de olika processerna går till, klicka på respektive ärendetyp i menyraden till vänster. För att komma vidare med din ansökan kan kan du skicka in den antingen via e-tjänst eller som blankett, som finns tillgänglig på respektive sida.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss