Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Fåglar i tätorter

Kan vilda fåglar vara en olägenhet?

En olägenhet enligt miljöbalken är en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten. För att bedömas som en olägenhet gäller också att störningen ska anses vara en störning för människor i allmänhet och inte enbart baseras på den enskilda personens reaktioner. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark till exempel parker och torg bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, även om problemet inte bedöms vara en olägenhet. Balkongen anses inte vara en del av bostaden enligt miljöbalken. Att enstaka fåglar under kortare perioder bygger bo på balkonger är därför normalt sett inte som en olägenhet. I en del fall kan det ändå tänkas att störningen skulle kunna bli så stor att den kan vara en olägenhet. Behovet att skydda sig mot sådana problem eller att ta bort fågelnästen på balkongen kan uppstå.

Åtgärder mot fåglar

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. Satsa istället på att göra din fastighet eller tomt mindre attraktiv för fåglarna. Förebyggande åtgärder måste upprepas varje år och vid rätt tidpunkt för att bli effektiva. Nedan följer några tips på förebyggande åtgärder:

  • Ta bort tillgången på mat för fåglarna det vill säga håll rent på gator och torg samt vid restauranger, caféer, parker samt runt sopbehållare.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och gör dem otillgängliga  genom att till exempel spänna upp trådar.
  • Sköt komposter och soptunnor så det är rent och snygg.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit.

Var kan man få hjälp?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att eventuella åtgärder vidtas. På allmänna platser ansvarar den förvaltning på kommunen som utför regelbunden skötsel. Om du bor i hyres- eller bostadsrätt är det istället hyresvärd eller bostadsrättsförening som är ansvariga. Om du själv planerar att vidta åtgärder på balkong eller fasaden utanför din lägenhet ska du därför alltid fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening innan. Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder du bör vidta kan du anlita ett företag som utför fågelsäkring av byggnader. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Sidan uppdaterades

2019-02-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör