Höjdsystem

Tänker du bygga eller gräva ner ledningar har höjdsystemet betydelse. Man måste vara uppmärksam på vilket system som gäller där man till exempel tänker bygga. På den här sidan hittar du information om höjdsystem och kontaktuppgifter om du har frågor.

Ett höjdsystem utgår från en definierad nollnivå och en mängd fixpunkter på marken som är inmätta och höjdbestämda. Med nollnivån som utgångspunkt kan man mäta höjdskillnader. De data som tas fram används i olika typer av kartor, planbestämmelser med mera.

Många olika höjdsystem

I Sverige finns många olika höjdsystem. Historiskt har många kommuner, däribland Örnsköldsvik, valt att definiera sina egna system. Örnsköldsviks kommuns höjdsystem bygger på värden som mättes in för många år sedan. På grund av den landhöjning som skett kan höjdsystemets värden idag skiljer sig från de verkliga värdena med så mycket som 83 cm.

Att det inte finns ett enhetligt höjdsystem som används över hela landet ställer till problem på olika sätt. Nu är tanken att landets alla kommuner och myndigheter på sikt ska arbeta i samma höjdsystem, RH2000, som är ett nationellt system som det statliga lantmäteriet ansvarar för.

På vilket sätt är höjdsystemet viktigt?

Rent praktiskt kan ett misstag innebära att om man har ett underlag med höjder i ett system men mäter eller har sin ritning i ett annat system kommer ens nybyggda hus att ligga, i Örnsköldsviks fall cirka 83 cm över eller under den tänkta marknivån när det är klart. Gräver man ner nya ledningar som ska anslutas till gamla rör som redan ligger på plats kan ett misstag med höjdsystemet innebära att ledningarna inte kommer att mötas på rätt nivå.

Övergång till det nya höjdsystemet RH2000

Det är av flera skäl befogat att gå över till ett nytt höjdsystem. Idag är det vanligt att olika aktörer samverkar vid till exempel ett byggprojekt. I arbetet måste man byta mängder av kartor, ritningar och geografisk information och det blir besvärligt när olika system används. För att kunna genomföra ett projekt måste alla uppgifter vara redovisade i samma höjdsystem. Det är ett tidskrävande arbete att beräkna om uppgifter så att det blir rätt.

Örnsköldsviks kommun har fattat beslut om att gå över från det egna lokala höjdsystemet till RH2000. Övergången till RH2000 blev klar den 15 juni 2014.

Sidan uppdaterades

2020-06-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Söker ni någon speciell handläggare vänligen ring kontaktcenter tel: 0660-88000 eller skicka e-post till klm@ornskoldsvik.se

Torbjörn Sjödin
Mätningsingstekniker
0660- 885 20
Skicka e-post

Under semesterperioden, veckorna 27-33 har kontoret lägre bemanning och det kan innebära att ditt ärende har något längre handläggningstid. Söker ni någon speciell handläggare vänligen ring kontaktcenter tel: 0660-88000 eller skicka e-post till klm@ornskoldsvik.se.