Du är här:

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter förändras. Det kan också handla om att bestämma gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja t ex en väg.

Ansökan

En lantmäteriförrättning påbörjas genom att fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligt ansöker om lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

Ansökan görs på en särskild blankett. Den kan du få av oss på lantmäterimyndigheten eller själv skriva ut via länken på sidan.

När blanketten skrivits under ska den skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingarna som ska bifogas ansökan. Bifoga även gärna en karta där du ritat in den önskade åtgärden. Observera att ansökan inte kan skickas via e-post eller fax eftersom det är ett originaldokument som krävs.

Ansökan skickar du till:

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik

Ansökan om lagfart och inskrivningar skickas till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80  Norrtälje

Sidan uppdaterades

2020-06-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Linnéa Sjökvist
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post

Under semesterperioden, veckorna 27-33 har kontoret lägre bemanning och det kan innebära att ditt ärende har något längre handläggningstid. Söker ni någon speciell handläggare vänligen ring kontaktcenter tel: 0660-88000 eller skicka e-post till klm@ornskoldsvik.se.