Du är här:

Servitut - rättigheter och gemensamma anläggningar

Servitut

Ett servitut ger en fastighetsägare rätt att utnyttja en annans fastighet på ett visst sätt. Servitutet kan till exempel ge en rätt att nyttja en brunn på någon annans fastighet eller använda en utfartsväg som går över grannens mark.

Det finns två former av servitut - officialservitut och avtalsservitut.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas i en lantmäteriförrättning- ofta i samband med en annan lantmäteriåtgärd så som avstyckning men kan även bildas som egen åtgärd.

Vill du bilda eller ändra ett officialservitut, ska du ansöka om åtgärden fastighetsreglering. Vill du veta om din fastighet har något servitut eller har du andra funderingar kring ansökan går det bra att kontakta oss.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut bildas genom ett privat avtal mellan berörda parter. Dessa avtal kan se olika ut beroende på upplåtelsens art. Här till höger finns en exempelmall där du ser vad ett avtalsservitut minst ska innehålla.

Ett avtalsservitut måste skrivas in i fastighetsregistret för att inte riskera att upphöra vid överlåtelse av fastigheterna. Detta sköter statliga Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen.

Gemensamhetsanläggning

När flera fastigheter är beroende av gemensamma anläggningar, så som en väg, ett garage eller ledningar, kräver detta samordning i någon form. Syftet med att skapa en gemensamhetsanläggning är att reglera denna samverkan. Mer information om gemensamhetsanläggningar finns på statliga Lantmäteriets hemsida.

Ledningsrätt

Ledningsrätt bildas för allmänna ledningar. En ledningsrätt är likt ett servitut och ger ledningshavaren rätt att ha ledningarna på annans mark.

Ledningsrätt bildas i en lantmäteriförrättning där ett ledningsbeslut upprättas. I ledningsbeslutet anges bland annat ledningsrättens ändamål och dess läge på marken.

Sidan uppdaterades

2020-06-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Linnéa Sjökvist
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post

Under semesterperioden, veckorna 27-33 har kontoret lägre bemanning och det kan innebära att ditt ärende har något längre handläggningstid. Söker ni någon speciell handläggare vänligen ring kontaktcenter tel: 0660-88000 eller skicka e-post till klm@ornskoldsvik.se.