Du är här:

Smittskydd

Vid utbrott av smittsamma sjukdomar är det av stor betydelse med en snabb smittspårning och snabbt insättande av åtgärder för att förhindra vidare smitta. Utredningar sker i samarbete mellan miljö - och hälsoskyddsenheten, smittskyddsenheten samt länsveterinärerna på länsstyrelsen. Utredningarna ska präglas av samarbete, flexibilitet och snabbhet.

Ansvaret för patientåtgärder ligger på landstingets smittskyddsenhet medan kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har ansvaret för objektrelaterade åtgärder. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Exempel på objekt är livsmedel, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, ventilationsanläggningar och djur.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Telefontid
mån 15:00 - 16:30
tis - fre 10:00 - 11:30

Hälsoskydd:
Anders Lundström
Miljöinspektör

Livsmedel:
Eva Sundqvist
Miljöinspektör