Du är här:

Avloppsvatten från företag

De kommunala avloppsreningsverken har som uppgift att ta emot och rena vatten från hushåll. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan tas emot under vissa förutsättningar.

Vissa ämnen i avloppsvatten kan störa processerna i reningsverket. Därför ställs krav på det vatten som släpps till avloppsnäten.

Kontakta Miva för mer information.

Sidan uppdaterades

2020-04-21

Sidansvarig: