Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Naturvård

Naturvård i vattendrag.

Naturvård i vattendrag.

Miljö- och hälsoenheten arbetar med att bevara och återställa viktiga levnadsmiljöer för djur och växter i Örnsköldsviks kommun.

Vi arbetar inom de här huvudområdena

  • Information. Vi tillhandahåller information till allmänhet, myndigheter och företag för att öka kunskap om och förståelse för naturskyddsfrågor.
  • Tillgänglighet. Vi arbetar med att öka tillgängligheten till naturen för alla kommunens medborgare. Tillgänglighetsarbetet sker i samarbete mellan kommunens samtliga förvaltningar för att nå ut till så många vi kan.
  • Miljökontroll och inventering. Beskriver status och utveckling för vår miljö och de organismer som lever där. Arbetet blir till underlag som används för att bedöma åtgärdsbehov.
  • Bevarande: Vi arbetar med att skydda biologisk mångfald och ekologiskt känsliga miljöer. Skyddet sker bland annat genom inrättande och skötsel av naturreservat.
  • Återställande: Levnadsmiljöer som blivit påverkade nnegativt av mänsklig aktivitet kan återställas. Ett exempel är de restaureringar som gjorts av flottledsrensade sträckor i våra vattendrag.

Sidan uppdaterades

2020-03-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Johanna Martinell                  
Biolog