Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Sjöar och vattendrag

Örnsköldsviks kommun har över 1500 sjöar och vattendrag, från fjällvatten i väster till slättsjöar vid kusten. Genom åren har vi på flera sätt arbetat med att återställa vattenmiljö som blivit påverkad av människor. Till exempel sprider vi kalk i försurade områden, återställer flottledsrensade vattendrag och återetablerar fisk där den blivit utrotad. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om några av våra verksamhetsfält. Här nedan kan du se en tidslinje över våra senaste projekt som rör livet i vattnet.

Tidslinje

1982 Kalkningsverksamheten påbörjas med fiskevårdsområden som huvudmän.

1992-framåt Återintroduktion av lax och havsöring i Moälven genom utsättningar av rom och yngel.

1994 Fiskvandringsvägen i Husån byggs.

1995-2008 Återintroduktion av havsöring i Husån genom utsättningar av yngel.

1999-framåt Kalkningsverksamheten övergår till Örnsköldsviks kommun som huvudman.
2005-2007 Utterpassager byggs i Södra Anundsjöån och Utterån.

2005-2008 EU Life-projektet ”From source to sea, restoring River Moälven” genomförs.

2005-2008 Information och utbildning inom Life-projektet.

2005-2015 Biotopåterställning i Moälven (Galasjöån, Forsån, Norra Anundsjöån, Södra Anundsjöån, Moälven, Utterån, Knäsjöbäcken, Hädanbergsån, Brattbacksån).

2006-2007 Fiskvandringsvägen vid Sågfallet (Utterån, Moälven) byggs.

2007 Utrivning av Kubadammen, Nätraån.

2008-2009 Biotopåterställning i nedre Nätraån.

2008 Installation av kalkdoserare i Utterån och Saluån.

2009 Inventering av flodpärlmussla i Södra Anundsjöån.

2011-2012 Rivning av Myckelgensjödammen, Södra Anundsjöån.

2013 Bygge av fiskväg vid Sörflärke kraftstation, Södra Anundsjöån.

2014-2017 Förvaltningsplan för lax och öring i Moälven tas fram.

2015 LONA-projekt utreder möjligheter att räkna vandringsfisk vid Slussen.

2015-2018 Biotopåterställning i Hemling- och Långstrandsforsarna, Gideälven.

2015-2016 Utrivning av Källfors kraftstation, Husån.

2017-2020 Leaderprojekt inriktat på förvaltning av lax och öring i Moälven.

2018 Inventering av flodpärlmussla i Norra Anundsjöån.

Sidan uppdaterades

2020-03-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mer information

Nedan ser du några av de samarbetsparter vi haft i våra vattenvårdsprojekt.