Du är här:

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2019 tas en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort fram. Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040 och är en ändring av den kommunomfattande översiktsplanen antagen 2012 för de delar som rör centralorten.

Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort förväntas antas av kommunfullmäktige under 2019. Läs mer om tidplan och processen vid framtagandet av översiktsplanen.

Utställning av fördjupad översikplan för Örnsköldsviks centralort

Vi vill tacka för visat intresse och inkomna synpunkter under utställningen.

Mellan den 1 april och den 1 juni 2019 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort. Det är nu inte längre möjligt att lämna formella synpunkter på planhandlingarna.

Utställningshandlingen bestod av förslag till fördjupad översiktsplan, digitala markanvändnings- och hänsynskartor, en miljökonsekvensbeskrivning, samt samrådsredogörelse.

Kommunledningsförvaltningen arbetar nu med att sammanställa alla inkomna synpunkter och bearbetar planförslaget utifrån dessa. Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet och kommenteras av kommunen i en särskild utlåtelse. Utlåtelsen kommer sedan vara en bilaga till handlingarna som antas av kommunfullmäktige.

Här nedan hittar du de dokument som var en del av utställningshandlingarna för planen:

Geografisk avgränsning av den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort

Den geografiska avgränsningen (se karta nedan) för planen är Örnsköldsviks centralort som består av Örnsköldsviks tätort samt ett antal tätortsområden som ligger i dess närhet. Planområdet är indelat i stadsdelar och omfattar Centrum, Domsjö-Gene, Hörnett, Sund-Svedjeholmen, Själevad, Gullänget-Kroksta, Gimåt-Arnäsvall och Järved-Bonäset.

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

Sidan uppdaterades

2019-06-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post