Du är här:

Brist på dricksvatten

För dig som har kommunalt vatten

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Örnsköldsvik är i dagsläget inte påverkad av de låga grundvattennivåerna. Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet över tid. Miva meddelar också om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs.

För dig som har en enskild dricksvattenbrunn

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Kommunen uppmanar dig som har en enskild brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång: gör det du kan för att spara vatten innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten har du bland annat följande alternativ. Alla kan komma att kosta dig pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område.
  • Ta kontakt med en entreprenör som har tankfordon. Du behöver ha vattentankar som vattnet ska fyllas i, brunnen kommer inte att fyllas på.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för att borra dricksvattenbrunnar. Miva och kommunens Miljö- och hälsoenhet vet mer.
  • Köp vatten i butik. Tänk på att vissa mineralvatten inte är lämpliga för små barn.

Vilket ansvar har kommunen?

Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd har två enheter som har olika roller. Miljö- och hälsoenheten har ett ansvar att ge råd till de som har enskilt dricksvatten.

Räddningstjänsten hjälper till i nödlägen, men kan inte hjälpa till med att köra ut dricksvatten. De har inte vatten av dricksvattenkvalité i sina tankar. Tankbilar är inte godkända för att transportera dricksvatten (livsmedel) och det finns därför en risk att vatten står länge i tankarna och bakterier hinner växa till. Räddningstjänsten vill inte bidra till att människor eller djur blir sjuka.

Miva har ansvaret att leverera kommunalt vatten och omhänderta avlopp för fastigheter som ligger inom så kallade verksamhetsområden. Verksamhetområden är geografiska områden där kommunfullmäktige beslutat att kommunalt va ska finnas.

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30

Lena Hörnlund
Miljöinspektör