Du är här:

Stöd och omsorg

Här hittar du e-tjänster och blanketter under rubrikerna barn och unga, familjer och enskilda samt funktionshindrade och äldre.

God man, förvaltare, förmyndare

Barn, unga, familjer och enskilda

E-tjänster

Funktionsvarierade och äldre

E-tjänster

Blanketter

LSS = personlig assistans, ledsagarservice, korttidsvistelse, avlösarservice, bostad med särskild service för vuxna, kontaktperson, daglig verksamhet

 

Sidan uppdaterades

2019-04-29

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Välfärdsförvaltningen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik
0660-880 00 växel
Skicka e-post

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Överförmyndarens kansli
Skicka e-post