Örnsköldsviks kommuns logotyp

Bekämpningsmedel och kemikalier

Innan du får sprida bekämpningsmedel i yrkesmässig verksamhet måste du kontakta kommunen. I vissa fall räcker det med en anmälan. I andra fall behöver du ansöka om tillstånd. Ett bekämpningsmedel är antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. All yrkesmässig användning av bekämpningsmedel ska dokumenteras i sprutjournalen, även för preparat utan klassning. Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen. Tänk på att du då även behöver informera allmänheten, det gäller även vid yrkesmässig spridning av växtskydssmedel på allmän plats.

Tillstånd från kommunen för att sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs till exmepel inom dessa områden:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på idrotts- och fritidsanläggningar
  • på gårdar till skolor och förskolor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden och banvallar
  • på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan ska lämnas in inför spridning inom dessa områden:

  • banvallar.

Om kommunen vid tillsyn upptäcker att du utfört spridningen utan att ha anmält eller utan att ha tillstånd, kan det leda till en miljösanktionsavgift eller en polisanmälan.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)