Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Informera allmänheten vid spridning av vissa biocidprodukter och växtskyddsmedel

Du som tänker sprida växtskyddsmedel eller biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats som allmänheten har tillträde till ska senast i samband med att spridningen påbörjas infomera allmänheten. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Enligt föreskriften om spridning av vissa biocidprodukter ska den som yrkesmässigt sprider en biocidprodukt av produkttyp 8 , 14 eller 18 på en plats där allmänheten har tillträde till, i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen.