Länk till startsidan

Transport av farligt avfall

Bra att veta

Farligt avfall är avfall som är farligt för vår hälsa och miljön. Farligt avfall som samlas in i en verksamhet måste hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Kontrollera att transportören har de tillstånd som krävs. Vill du som verksamhetsutövare själv transportera farligt avfall måste du ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. För att bedöma om ett avfall är farligt eller inte utgår du från innehållet av farliga ämnen och avfallets egenskaper.

Exempel på farligt avfall som kan uppstå i en verksamhet:

  • Slam eller olja från oljeavskiljare
  • Lysrör
  • Batterier
  • Kylarglykol
  • Sprayburkar
  • Övriga kemikalier
  • Förbrukade tvättvätskor
  • Spillolja
  • Elektriska produkter

Läs mer om vad som räknas som farligt avfall i avfallsförordningen (2011:927). Där listas branschspecifika avfallsslag numrerade med sexsiffriga avfallskoder. Avfallsslag markerade med asterisk (*) klassas i normalfallet som farligt avfall. En fullständig lista av vilka kemikalier som används och vilka farliga avfallsslag som uppkommer inom just er verksamhet kan bara göras av dig som verksamhetsutövare.

Du som verksmahetsutövare ska föra anteckningar för varje slag av farligt avfall. Från 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt till någon av Mivas återvinningscentraler.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)