Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Natur- och friluftsrådet

Bra att veta

Natur- och friluftsrådet är ett samarbete mellan kommunen och aktörer med anknytning till natur, kultur och friluftsliv har ett Natur- och fritidsråd inrättats. Natur- och friluftsrådet utgör bland annat ett forum för att diskutera åtgärder och aktiviteter i kommunen och består av utvalda deltagare från ideella föreningar, organisationer, företag, markägare, planeringsgruoo och naturgrupp. Rådet anordnar även en friluftsdag i Mellansel samt förbereder och följer upp natur- och friluftstingets aktiviteter och möten. Arbetet ska ske med utgångspunkt från kommunens naturvårdsprogram och friluftspolitik. Rådet är inte ett beslutande organ utan frågor för beslut förs via naturgruppens tjänstemän vidare till berörd facknämnd. Naturgruppen är en förvaltningsövergripande samverkansgrupp.

Natur- och friluftsting

Örnsköldsviks Natur- och friluftsting ska vara ett informations- och diskussionsforum där övergripande samverkans- och utvecklingsfrågor kring natur, friluftsliv och kulturmiljö diskuteras. Natur- och friluftstinget ska vara ett forum för dialog där man från ideellt håll har möjlighet att komma med synpunkter, ta initiativ och komma med förslag på den kommunala verksamheten inom allt som rör natur. Ambitionen är bland annat att i tidiga skeden erbjuda konkret möjlighet att påverka övergripande planer och program. Natur- och friluftstinget ska sträva efter att på bästa sätt bevara och utveckla de möjligheter Örnsköldsviks natur- och kulturlandskap erbjuder. Till Natur- och friluftstingen är alla välkomna.

Kontakt

Johanna Martinell

Biolog

Telefon: 0660-886 66

E-post: johanna.martinell@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)