Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsgivare i samarbete möter upp
deltagare på arenan under O-Ringen

I Örnsköldsvik är arbetsgivare vana vid att samverka och jobba över gränser. Allt för att kunna rekrytera de medarbetare som behövs i deras verksamheter. Det görs bland annat genom nätverket Attraktiv arbetsmarknad som i nuläget består av 12 olika arbetsgivarrepresentanter från olika företag, kommun och organisationer.

Under O-Ringen gör de nu med hjälp av världsklass en gemensam kraftsamling som vänder sig till alla O-Ringendeltagare i mindre marknadsföringskampanj samt med ett tält på arenaområdet på Fjällräven center. Dit kan deltagare som vill, tala jobbmöjligheter och inspireras av att jobba och leva i Örnsköldsvik. Under det gemensamma flaggen "Jobba och lev" och platsvarumärket Örnsköldsvik välkomnas alla deltagarna.

Mer info på
www.ornskoldsvik.se/jobbaochlev


Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2018-07-04