Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Budget fokuserar på investeringar

Den 6 november beslutade kommunstyrelsen i Örnsköldsvik om förslaget till budget 2019 som är den första budgeten i mandatperioden 2019-2022. Den är också den första efter överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) om hur kommunen ska styras de närmaste åren.

Socialdemokraterna kommer att regera kommunen i minoritet och överenskommelsen innebär bland annat att den budget som Socialdemokraterna lägger också kommer att antas i kommunfullmäktige och att C, M och KD kommer att ha posten som vice ordförande i de större nämnderna förutom kommunstyrelsen. Partierna är också överens om att göra förändringar inom vissa sakpolitiska områden och att samverkan ska ske kring ett antal viktiga utvecklingsfrågor.

– Detta är en bra lösning för att fortsätta utveckla Örnsköldsvik på bästa sätt, säger Per Nylén (S), som är tillträdande kommunstyrelseordförande. De utvecklingsfrågor vi gemensamt ser som viktiga att särskilt börja samverka kring handlar framförallt om gymnasieskolan, näringslivsutveckling och kulturen.

Under den kommande mandatperioden kommer Örnsköldsviks kommun enligt budgetförslaget att prioritera ett antal investeringar. Det handlar bland annat om skollokaler och vård- och omsorgsboenden och om satsning på simhall, bredband och kultur. Totalt uppgår investeringarna till 927 miljoner kronor under mandatperioden.

Satsningen på skollokaler i Björna blir nu aktuell liksom ett intensifierat arbete för att etablera Örnsköldsviks gymnasium till en och samma plats i staden. Utbyggnad av förskolor samt underhåll av skollokaler är också fortsatt prioriterat. Vård- och omsorgsboende samt trygghetsbostäder i Sidensjö och LSS-boenden kommer att färdigställas och ytterligare 90 nya vård- och omsorgsplatser påbörjas under de närmaste åren.

– Prioriteringen av investeringar betyder att kommunens verksamheter behöver åstadkomma ett starkt resultat, säger Per Nylén. Det innebär också att de kommunala bolagen måste ge avkastning som ska användas i övrig kommunal verksamhet. Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta för ett tryggt samhälle som utgår från allas lika värde och möjlighet att leva ett gott liv. Det ska vi göra genom ett fortsatt tillväxtinriktat arbete där företagens möjligheter att utvecklas ska vara i ständigt fokus.

Resultat 84 miljoner kronor
Kommunens resultat 2019 uppgår till +84 miljoner kronor i socialdemokraternas budgetförslag och skattesatsen föreslås vara oförändrad, det vill säga 22,44 procent. Totalt fördelas närmare 3,5 miljarder kronor ut för kommunens olika verksamheter.

Budgeten för 2019, som även innehåller en plan för de närmaste åren därefter, pekar på tillväxt, integration, digitalisering och lokalutnyttjande som särskilt viktiga områden för den fortsatta utvecklingen där den kommunala organisationen behöver vässas ytterligare. Det läggs också effektiviseringskrav på nämnderna för att finansiera satsningarna.

– Vi förväntar oss en organisation som fungerar på ett modernt och effektivt sätt där tillit, ansvar och samarbete går hand i hand, fortsätter Per Nylén. Ökad tillgänglighet till kommunens service genom ökad digitalisering är en del i detta arbete.

Budgeten behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-11-06

 Kontakta oss

Per Nylén
Kommunstyrelsens vice ordförande
0660 - 881 57