Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Digitalisering i Örnsköldsviks kommun ger stora positiva effekter

Ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling inom Örnsköldsviks kommun har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Det visar en ny analys av kommunens e-tjänster.

Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete med att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i det regionala projektet e-Samverkan. Slutsatserna kan nu användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

– Det här visar att Örnsköldsviks kommuns satsning på digitala lösningar är helt rätt, säger Jens Danielsson, digitaliseringschef vid Örnsköldsviks kommun. Vi kommer att dra nytta av utvärderingen nu när vi fortsätter vårt arbete med att effektivisera olika processer. Förhoppningen är att även andra kommuner kan ta del av det vi lyckats med och att det skapar ringar på vattnet i det arbete som redan pågår inom digitalisering i regionen.

Förutom de rena effektiviseringar som skett, finns även förbättringspotentialer inför framtida satsningar. Det handlar till exempel om tekniska funktioner, som automatiska påminnelser för både medborgare och personal. Eller att helt enkelt att få medborgarna att i högre grad använda de digitala tjänsterna.

– Analysens resultat visar delvis vad vi ska prioritera framöver, säger Jens. Som kommun behöver vi använda skattemedlen så effektivt som möjligt och digitaliseringen är nödvändig för att klara vårt uppdrag i framtiden. Många kommuninvånare förväntar sig också att vi ska kunna erbjuda service på ett mer tillgängligt sätt.

Utvärderingen har gjorts i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland och EU-projektet Interreg ERUDITE som syftar till att utveckla landsbygden med nya innovativa digitala tjänster och samtidigt dra nytta av den potential som snabba bredbandsnät kan ge. Metoden som använts består av effektberäkningar tillsammans med djupintervjuer och datasammanställning.

– Genom analysen har vi tagit tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns hos kommunens medarbetare för att på kunna utveckla ännu bättre digitala tjänster framöver.Det är en stor fördel att metoden bygger på att involvera de som dagligen använder tjänsterna, säger Jennie Olofsson, projektledare på Kommunförbundet Västernorrland.

Utvecklingen av digitala tjänster fortsätter inom Örnskölsviks kommuns olika verksamheter. Utvärderingen är gjord på digitala tjänster inom bland annat omsorg, vård, skola och administration.


Analysen finns att ta del av via Kommunförbundets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-05-18

 Kontakta oss

Jens Danielsson
Digitaliseringschef Örnsköldsviks kommun
070 - 6558203

Jennie Olofsson
projektledare, Kommunförbundet Västernorrland
073-271 28 78