Ekonomisk prognos för 2019 betydligt sämre än budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde idag presenterades den första tertialuppföljningen för året. För helåret 2019 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +16 miljoner kronor. Det är 68 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +84 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2019. De största underskotten återfinns inom bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, maj 2019PDF samt Tertialuppföljning, maj 2019 - Nämnder och bolagPDF.

Tertialuppföljning, maj 2019 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 27 maj.

Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

2019-05-21

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
mikael.ohrling@ornskoldsvik.se