Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunanställdas gamla IT-produkter återanvänds eller återvinns

Örnsköldsviks kommun strävar efter att vara en hållbar kommun och har länge haft principen att återanvända eller återvinna all IT-utrustning, såsom mobiltelefoner, datorer, skärmar och surfplattor, som inte längre används i de kommunala verksamheterna. Nu tar kommunen ett kliv till och startar en insamling av medarbetarnas privata IT-produkter.

Medarbetarna kan alltså ta med sina privata IT-produkter, som de inte längre använder, till jobbet och lämna in dem där. Insamlingsbehållarna kommer att stå i stadshusen till att börja med och sedan flyttas runt på andra ställen inom kommunen.

– Att använda den nya tekniken på ett hållbart sätt är en viktig strategisk fråga för oss. Det är i samband med en inspirationsdag om digitalisering för alla medarbetare som vi ger medarbetarna den här möjligheten. Det känns naturligt att involvera de anställda på vår resa, säger Jens Danielsson som är utvecklings- och digitaliseringschef på Örnsköldsviks kommun.

För att hantera insamlingen av medarbetarnas privata IT-produkter tar kommunen hjälp av IT-företaget Atea. IT-produkterna får, sedan de rensats på data, möjligheten att återanvändas i något annat sammanhang. De enheter som inte går att återanvända återvinns och metaller och mineraler återgår till tillverkningsprocessen. Allt överskott från insamlingen går till välgörande ändamål och delas lika mellan Världsnaturfonden och Cancerfonden.

– El-avfall är det snabbast växande avfallet i världen. Samtidigt ser vi att 4 av 5 enheter såsom mobiler, plattor och datorer i själva verket kan återanvändas. Det är inte hållbart. Att Örnsköldsviks kommun inte bara strävar efter ett hundraprocentigt återtag av kommunal IT-utrustning utan även möjliggör för medarbetarna att bidra som privatpersoner är såklart jättepositivt, säger Fredrik Östman, platschef på Atea i Örnsköldsvik.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-11-08

 Kontakta oss

Tonie Hellgren
Enhetschef, IT-enheten
0660-882 04
Skicka e-post