Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen samverkar med leverantörer för att minska transporter

Örnsköldsviks kommun bidrar till en väsentlig minskning av transporter genom en nylig överenskommelse med två stora leverantörer. Från 3 april sker nämligen alla leveranser av mejeriprodukter till kommunens kök tillsammans med övriga livsmedel som beställs från Martin och Servera. Alla leveranser från Norrmejerier går numer via Martin & Serveras bilar istället för, som tidigare, med separata lastbilar från Norrmejerier.

Det handlar alltså om en trepartsöverenskommelse och ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och de båda leverantörerna. I och med samarbetet och förändringen sparar vi årligen in ca 5 700 leveranser med lastbilar till kommunens kök. Minskad miljöpåverkan är den största vinningen. Kommunen får dessutom 5 700 färre fakturor per år att hantera.

Förbättringen knyter an till det politiska målet att Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-04-13

 Kontakta oss

Arnold Eriksson
Upphandlare
0660-88194E-postadress
Skicka e-post