Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfakta 2018 presenterar aktuell statistik om Örnsköldsvik

Kommunfakta är en produkt från Statistiska centralbyrån som ger övergripande information om kommunen och dess medborgare. Örnsköldsviks kommun köper en uppdaterad version varje halvår. Nu finns den senaste upplagan av Kommunfakta tillgänglig här på webben i tre versioner – allmänt, tätorter, barn och familj.  

Här är några nedslag från den senaste uppdateringen:

Örnsköldsvik har för närvarande 14 tätorter. Centralorten Örnsköldsvik är den största med cirka 33 000 invånare, Gottne den minsta med 194 invånare. Av Örnsköldsviks cirka 56 000 medborgare bor 14 000 utanför en tätort. Sedan 2010 har sex tätorter ökat i folkmängd. Det är Bjästa, Björna, Bredbyn, Långviksmon, Moliden och Örnsköldsvik. I övriga områden har befolkningen minskat.
Uppgifterna är hämtade från Kommunfakta – tätort 2018, i tabellen Folkmängd och landareal.

Barnfamiljerna i Örnsköldsvik är till cirka tre fjärdedelar kärnfamiljer. Var tionde familj är en ombildad familj. Drygt var tionde är familjer med en ensamstående mor. Några procent är familjer med en ensamstående far.
Uppgifterna är hämtade från Kommunfakta – barn och familj 2018, tabellen familjer med barn 0-17 år efter familjetyp 2016.

Antalet nybyggnationer av bostäder 2017 var under 20 småhus och ett knappt tiotal lägenheter. Året innan byggdes över 100 lägenheter.
Uppgifterna är hämtade från Kommunfakta 2018, tabellen nybyggda/ombyggda bostäder.

Mer fakta om Örnsköldsviks kommun hittar du i de fullständiga versionerna:
Kommunfakta 2018PDF

Kommunfakta - barn och familj 2018PDF

Kommunfakta – tätort 2018PDF


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-06-26

 Kontakta oss

Johan Eklund
0660 - 889 52
Skicka e-post