Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny befolkningsprognos för åren 2018-2027

Varje vår beställer Örnsköldsviks kommun en prognos för utvecklingen av Örnsköldsviks befolkning. Den senaste prognosen förutspår att Örnsköldsviks befolkning kommer att fortsätta öka med knappt 100 personer per år de kommande tio åren. De skulle innebära att kommunen år 2027 har 57 072 invånare. Det är en något försiktigare befolkningsutveckling jämfört med förra prognosen. Den minskade befolkningsökningen förklaras till stor del av en minskad inflyttning till Sverige genom begränsad flyktingmottagning.

Under 2017 växte Örnsköldsviks befolkning med + 168 personer vilket resulterade i 56 139 invånare vid årets slut. Bakom ökningen ligger ett positivt inflyttningsnetto på + 235 personer och ett negativt födelsenetto på -67 personer. Det positiva flyttnettot förklaras av utrikes inflyttning genom uppehållstillstånd till asylsökande. Utfallet för 2017 är lägre än den förra prognosen förutsåg. Faktorer som avviker är främst att färre barn föddes och att både in- och utflyttningsnettot var lägre än förväntat.

Om prognosen
Befolkningsprognosen utgår från den aktuella befolkningen vid slutet av året. Förändringar skrivs fram genom att gissa födslar, dödsfall, inflyttning och utflyttning baserat på flyttrender i Örnsköldsvik, Sverige och Världen. Utgångspunkten för prognosen är att beskriva Örnsköldsviks framtida befolkning under förutsättning att inga extraordinära eller oväntade händelser sker. Prognosen kan sägas beskriva ett neutralt scenario för befolkningsutvecklingen tio år framåt. En nyhet för i år är att prognosen kompletteras med en fördjupad analys av flyttmönster.

Prognosen och en fördjupningsrapport finns att ta del av via statistiksidorna här på webbplatsen.Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-03-29

 Kontakta oss

Johan Eklund
utvecklingsstrateg
0660 - 889 52
Skicka e-post