Nytt nummer av Nolaskogs

Framsida Nolaskogs: yrkeslärare vid tungt fordon

Årets sista nummer av kommunens informationstidning Nolaskogs är på väg ut till hushållen. Det är som vanligt en brokig blandning. Vi berättar om gamla samlingar på museet som görs tillgängliga digitalt och du som gillar att skapa för hand får tips om nya möjligheter på Sliperiet H1.

I serien ”Mitt jobb” möter du Sofia som är yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet. Hon berättar om ett variationsrikt arbete där hon sätter särskilt värde på att få följa elevernas utveckling.

Du får ta del av de sista förberedelserna inför inflyttning på den nybyggda gruppbostaden i Kroksta. Vi berättar också om signaler att uppmärksamma och stöd att få för ”drabbade” och närstående när ett kontrollerat bruk övergår i beroende.

Två av inslagen handlar om jämbördiga förutsättningar. Under 2019 kommer kommunen att ha extra fokus på jämställdhetsfrågorna i och med att Örnsköldsviks kommun valts ut som en av sex modellkommuner för jämställdhet. Lika värde, rätt att få vara sig själv och att bli bemött på ett sjyst sätt är också centrala delar i den hbtq- certifiering som elevhälsans medarbetare genomfört.

Kommundirektören funderar i sin spalt kring begreppet byråkrati. Vi på redaktionen funderar däremot på julstök och önskar alla en riktig God jul och ett Gott nytt år!

Nolaskogs delas ut till kommunens alla hushåll och finns även som tillgänglighetsanpassad pdf-fil här på webbplatsen:

Nolaskogs nr 4PDF

Arkiv tidigare nummer
Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-12-12