Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks kommun har fått sin första minoritetssamordnare

Harriet Kuoppa, minoritetssamordnare

Harriet Kuoppa, minoritetssamordnare

Harriet Kuoppa tillträdde den 8 augusti en helt ny tjänst som minoritetssamordnare i Örnsköldsviks kommun. Minoritetssamordnarens uppgifter är kopplade till det utökade åtagande som gäller i och med att Örnsköldsviks kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan februari 2018. Därutöver kommer samordnaren också att på sikt ha ett särskilt fokus på det grundskydd som gäller Sveriges fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Harriet Kuoppa kommer närmast från en tjänst på Institutet för språk och folkminnen där hon bland annat arbetat med engagemangsskapande aktiviteter med fokus på nationella minoritetsspråk. Harriet behärskar såväl finska som meänkieli och har även god insikt i samisk kultur.

Som minoritetssamordnare kommer Harriet Kuoppa att arbeta i nära samverkan både med de nationella minoriteterna samt med kommunens nämnder och förvaltningar. Även regionalt och nationellt samarbete och erfarenhetsutbyte blir viktiga delar i uppdraget.

– Jag har ett långvarigt och stort engagemang för minoritetsfrågor. Det närmaste halvåret kommer fokus att ligga på kartläggning, dels internt vilka kunskaper och förutsättningar som finns inom den kommunala organisationen, dels en extern kartläggning av finsktalandes behov och önskemål. En viktig del handlar om att skapa relationer, att mötas och tillsammans möjliggöra insatser som stärker nationella minoriteternas rättigheter enligt gällande regelverk. Min erfarenhet är att språk- och kulturrelaterade frågor kommer att bli särskilt betydelsefulla i det sammanhanget, säger Harriet Kuoppa.

Minoritetssamordnaren är organisatoriskt placerad vid kommunledningsförvaltningens stab och har ett verksamhetsövergripande uppdrag.

– Vi är oerhört glada över att nu ha en kvalificerad samordnare på plats som kan leda och driva minoritetsarbetet framåt. Harriet har djupa kunskaper i minoritetspolitiska frågor både lokalt, regionalt och nationellt, kunskaper som är viktiga för att stärka kommunens verksamheter, säger Sofia Johansson Hannsberger, stabschef vid kommunledningsförvaltningen.

Kort fakta om förvaltningsområde
Att Örnsköldsvik ingår i finskt förvaltningsområde innebär en stärkt ställning för den finska minoritetens språk, kultur och rättigheter. Exempelvis har finsktalande rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Kommunen ska också, helt eller delvis, kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på finska. Ett krav som enligt lagförlag kommer att skärpas från januari 2019 då formuleringen ändras till att inom förvaltningsområde ska förskola och äldreomsorg kunna erbjudas helt eller till en väsentlig del på minoritetsspråket.

En kommun som ingår i förvaltningsområdet får ett statsbidrag baserat på antalet invånare. För Örnsköldsviks del handlar det om cirka 1 miljon kronor årligen.Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-08-17

 Kontakta oss

Harriet Kuoppa, minoritetssamordnare,
0660 – 885 73
fornamn.efternamn@ornskoldsvik.se

Sofia Johansson Hannsberger, stabschef kommunledningsförvaltningen,
0660-882 90