Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Översyn av det politiska systemet och delar av förvaltningsorganisationen

Örnsköldsviks kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde nästa vecka att fatta beslut i ett ärende om en generell översyn av det politiska systemet. Detta för att utveckla organisationen i riktning mot ökad demokrati och medborgaren i centrum och för att förbättra förutsättningarna för fritidspolitiker. Utredningen ska senast 2021 presentera ett förslag på exempelvis nämndsorganisation, fördelning av politikområden mellan nämnder, storlek på nämnder och på reglementen.

– Vi vill ha en så effektiv organisation som möjligt för att på bästa sätt svara upp mot medborgarnas behov och förväntningar, säger kommunstyrelseordförande Per Nylén (S). Det handlar främst om den politiska organisationen, men också om valda delar av förvaltningsorganisationen.

Ett antal områden ska enligt fullmäktige vara i särskilt fokus i utredningen. Det handlar om att identifiera och värdera politikområden som kan uppfattas som felplacerade i den politiska organisationen, att se över arvoderingsreglementet och nivåbestämning på uppdrag och att föreslå ett system för politiska sekreterare. Dessutom vill man också att utredningen ska föreslå hur integrations- och inkluderingsarbete kan samordnas och bli en tydligare tillväxtfaktor och att den ska se över förvaltningsorganisationen med fokus på tillväxt- fastighets- och integrationsfrågor.

– Den parlamentariska utredningen kommer att bestå av förtroendevalda som representerar fullmäktige, berättar kommundirektör Magnus Haglund. Kommunledningsförvaltningen kommer att leda uppdraget och jag räknar med vi startar arbetet under våren.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-02-20

 Kontakta oss

Ytterligare information:
Magnus Haglund, kommundirektör. magnus.haglund@ornskoldsvik.se, 0660-883 00.

Mer information