Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Projekt för demokratistärkande aktiviteter i Sörliden-Vallaområdet

Bild på Caroline Johansson och Anette Eikelboom Sällström.

Caroline Johansson och Anette Eikelboom Sällström, som tillsammans med flera andra, arbetar i ett projekt där man bland annat ska se över möjligheterna till att skapa ett resurscenter för demokrati och engagemang i Sörliden-Vallaområdet.

Just nu pågår ett projekt för att se över de lokala förutsättningarna i Örnsköldsvik till att skapa ett så kallat lokalt resurscenter. Ett resurscenter är tänkt att kunna vara en mötesplats som erbjuder stöd och vägledning, så att individer får bättre förutsättningar att förstå demokrati och framföra åsikter som gör att man kan påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå. Projektet har till en början valt att fokusera på Sörliden-Vallaområdet där ett eventuellt lokalt resurscenter skulle kunna bildas. Genom att låta de boende inspireras av utvecklingsfrågor i sin närmiljö utvecklas en förståelse för demokrati och hur man kan vara med och påverka.

— Människor som bor i Sörliden- och Vallaområdet kommer att påverkas och få engagera sig för frågor som står dem nära. Det kan handla om trivsel, trygghet, relationer och andra samhällsfrågor. Det ska bli jättekul att börja testa vilka aktiviteter som gör att människor får ett ökat engagemang för sitt närområde och staden vi bor i, säger projektledare Caroline Johansson.

Ett av målen med projektet är att samla in kunskap kring vad ett lokalt resurscenter i Sörliden-Vallaområdet borde och skulle kunna innehålla. Tillsammans med Sörliden-Valla Samverkansförening kommer projektet därför att testa olika sätt att arbeta med demokratifrämjade aktiviteter, som man i fortsättningen skulle kunna arbeta vidare med i ett framtida resurscenter. Eventuellt kommer även Gullängetområdet att omfattas av projektet så småningom.

Fritidsenheten vid Örnsköldsviks kommun har ansökt om och fått bidrag till projekt från Länsstyrelsen och har därför kunna anställa Caroline Johansson som projektledare. Engagerad i projektet är även Anette Eikelboom Sällström som ansvarar för integrationsfrågor kopplat till föreningsliv vid fritidsenheten och Leif Nilsson som är kommunens föreningslots. Projektet kommer samarbeta med flera parter i området såsom bostadsbolaget Övikshem, studieförbund, samfund och föreningar i området.

— Projektet blir lite av ett experiment där vi får se om det går att etablera ett permanent resurscenter i Sörliden- Vallaområdet och se vad som fungerar bra och mindre bra. Erfarenheterna från projektet ska sedan kunna användas om det blir aktuellt att starta lokala resurscenter på andra ställen i Örnsköldsvik och Västernorrland, säger Anette Eikelboom Sällström.

Projektet startade 21 februari och kommer att pågå till maj 2019.

Kontakt för mer info:

Frågor om projektet
Caroline Johansson: 070-361 32 17,
caroline.a.johansson@ornskoldsvik.se

Frågor om integration kopplat till föreningar och övrigt civilsamhälle
Anette Eikelboom Sällström: 0660-880 38: anette.eikelboom.sallstrom@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2018-03-21