Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2020-11-30

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-18
Bildningsnämnden 2020-11-17
Humanistiska nämnden 2020-11-17
Humanistiska nämnden sekretess 2020-11-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17
Humanistiska nämndens socialutskott 2020-11-10
Revisionen 2020-11-10
Kommunstyrelsen 2020-11-03
Kommunfullmäktige 2020-10-26
Samordningsförbundet 2020-10-22

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Flyttat fordon fr Örnsköldsvik Norra till kommunens uppställningsplats, Triangelv 4, Bjästa
Kungörelse - flyttat fordon fr Lokvägen 12, Mellansel, till BDH, Vägersta
Anslagstavlan, grannehörande för två st ärenden om bygglov
Anslagstavlan, kungörelse, för ärende om bygglov och tidsbegränsat bygglov
Anslagstavlan, grannehörande, 3 st bygglov
Kungörelse Själevads Prästbord 1:102 m.fl. Detaljplan
Tillkännagivande, Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB, beslut om tillstånd för kemisk och elektrolytisk ytbehandling på Gålnäs industriområde (Lst 551-6302-20)
Tillkännagivande, Y-tech Ytbehandlingsteknik AB, beslut, tillstånd för kemisk och elektrolytisk ytbehandling på fastigheten Västersel 15:1 i Örnsköldsviks kommun

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig: