Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2020-03-30

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2020-03-20
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-19
Samordningsförbundet 2020-03-19
Omsorgsnämnden 2020-03-18
Humanistiska nämnden 2020-03-17
Humanistiska nämnden sekretess 2020-03-17
Kommunstyrelsen 2020-03-17
Humanistiska nämndens socialutskott 2020-03-10
Kommunstyrelsen 2020-03-10
Revisionen 2020-03-10

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse flyttade fordon fr Upplagsvägen, Örnsköldsvik, till kommunens uppställningsplats Bjästa
Tillkännagivande, Swerock AB, ansökan om tillstånd för fortsatt och utvidgat täkt av berg på fastigheten Arnäs-Angsta 2:6 i Örnsköldsviks kommun
Tillkännagivanden av länsstyrelsens i Västernorrland ärenden enligt miljöbalken, ansökan om tillstånd, Svevia AB, fortsatt och utvidgad täkt av berg och morän, vid fastigheten Pengsund 1:4, Örnsköldsviks kommun
Anslag Granskning Örnsköldsvik 8:24, del av - Stora torget Detaljplan
Anslagstavlan, fyra st kungörelser bygglov och tidsbegränsat bygglov
Anslag - Samråd Örnsköldsvik 7:5, del av Detaljplan
Anslagstavlan, grannehörande, nybyggnad av campinganläggning, förhandsbesked, Bredbyn 4:61
Anslagstavlan, grannehörande, nybyggnad av campinganläggning, förhandsbesked, Bredbyn 4:61
Tillkännagivande, Solberg Vindkraft AB, beslut om slutliga villkor till skydd för rennäringen för Solberg vindkraftpark (Lst 551-8635-19)
Anslagstavlan kungörelse beviljat bygglov, nybyggnad av mast, Brösta 14:1
Anslagstavlan, grannehörande bygglov och förhandsbesked
Tillkännagivande, Alab Aluman AB, beslut enligt miljöbalken, tillstånd till kemisk ytbehandling och pulverlackering (Lst 551-3376-19)

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: