Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2019-09-30

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2019-09-10
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-09-10
Revisionen 2019-09-10
Kommunstyrelsen 2019-09-03
Samordningsförbundet 2019-08-29

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Missiv, Bottenhavet samråd viktiga vattenfrågor
Kungörelse anslagstavlan, 2 st bygglov har beviljats
Kungörelse flyttat fordon Tonvägen Bjästa
Kungörelse Flyttade fordon Björnavägen Infart från Gimåtvägen Örnsköldsvik
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, ansökan om tillstånd till täktverksamhet, SCA Skog AB, fortsatt berg- och moräntäkt inom fastigheten Björnbäck 1:3, Örnsköldsviks kommun (Lst 551-3542-19)
Kungörelse Anslagstavlan bygglov, tillbyggnad av omklädningsrumsbyggnad, Örnsköldsvik 7:1
3 st Grannehörande bygglov, Anslagstavlan
Kungärelse - Uppmaning att flytta fordon Ångermanlandsgatan 21
6 st Grannehörande bygglov, Anslagstavlan
4 st Kungörelser, bygglov har beviljats, Anslagstavlan
Grannehörande, Anslagstavlan, nybyggnad av simhall, Örnsköldsvik 8:27, Sbn/2019:885

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: