Du är här:

Risklinjen ökar din och andras trygghet

Skador och olycksfall är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Bland barn och ugdomar är olyckor den vanligaste orsaken till dödsfall. Örnsköldsviks kommun försöker ändra på det genom att förebygga att människor eller egendom kommer till skada. För att hitta olycksfallsriskerna behöver kommunen din hjälp. Kontakta Risklinjen för att öka din egen och andras trygghet.

Risklinjen 0660-888 88
Hit kan du ringa eller mejla dygnet runt och tipsa om de faror och risker som finns i vår omgivning. Det kan till exempel vara:

  • farliga produkter
  • brunnar utan lock
  • trasiga lekredskap
  • kvarglömda redskap, skrot, gifter
  • farliga trafikmiljöer
  • farliga utemiljöer
  • farliga trapphus
  • bristfällig boendemiljö
  • blockerade nödutgångar
  • höga ljudnivåer på offentliga evenemang

Risklinjen är placerad hos kommunens alarmeringscentral vilket gör att de som tar emot din anmälan har god lokalkännedom. Kommunen samverkar dessutom med andra aktörer, som t.ex. Trafikverket och fastighetsägare eftersom ansvaret för att åtgärda risken kan ligga utanför kommunens egna ansvarsområde. Om risken är akut åtgärdas den omedelbart, i andra fall skickas riskrapporten till berörd tjänsteman för bedömning.

Ju fler tips vi får in, desto fler olyckor kan vi förhindra. Tack för att du engagerar dig!

Risklinjen

Risklinjen i Örnsköldsvik 0660-888 88. Vid akut läge ring alltid 112
Du kan även använda vår karta för att rapportera in en risk som du har upptäckt.

Klicka på kartan för att rapportera en risk

Klicka på kartan för att rapportera en risk

Sidan uppdaterades

2018-04-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Risklinjen
0660-888 88

Vid akut fara
ring alltid 112

Mer information

Felanmälan, synpunkter och förslag för gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser:

Länk till webbformulär och mer information