Du är här:

Årlig redovisning av internt miljöarbete

Vad är en miljöberättelse?

Organisationer i form av företag och myndigheter som ex. kommuner har allt mer tagit till sig samhällets förväntning om att kunna följa organisationernas interna miljöarbete och den påverkan som verksamheten medför.

Var och en kan ta del av Örnsköldsviks kommuns miljöberättelse som i stora drag redovisar den största och mera direkta miljöpåverkan som förvaltnings-organisationen medfört under föregående år genom energianvändning, transporter, avfallshantering och kemikalieanvändning. 

Innehåll

Örnsköldsviks kommun är en av många medlemmar i föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningens arbete och värdegrund ligger i de fyra hållbarhetsprinciper som utarbetats av Det Naturliga Steget. Miljöberättelsen har strukturerats utifrån dessa fyra hållbarhetsprinciper samt för vissa områden även kopplat några av Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal. 

Vad innebär det att vara en ekokommun

Vill du läsa mer om kommunens medverkan i föreningen och vad det innebär - gå till sidan om Örnsköldsvik - en ekokommun

Sidan uppdaterades

2019-03-28

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Marianne Dahlbäck
Miljöstrateg
0660 - 883 72
Skicka e-post