Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kommunens organisation

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice. Vatten, avlopp, renhållning, miljö- och naturskydd, vård och omsorg, skola, kultur- och fritidsaktiviteter är några exempel på kommunens mångskiftande verksamhetsområden.
 
Övergripande mål och ekonomiska ramar för verksamheten fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också kommunstyrelse och övriga nämnder, vilka i sin tur har det politiska ansvaret för olika verksamhetsområden. Till kommunstyrelsens uppgifter hör bland annat strategisk samhällsplanering samt tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Organisation 2018-2022

De verksamheter som det finns mer information om på webbplatsen är länkade i organisationsschemat nedan. Klicka på det område du är intresserad av att veta mer om. Mandatperiod: 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

Organisationsschema Örnsköldsviks Kommun Läs mer om kommunfullmäktige Läs mer om revisorerna Läs mer om kommunledningsförvaltningen Gå till sidan om kommunens nämnder Läs mer om bildningsförvaltningen Läs mer om samhällsbyggnadsförvaltningen Gå till sidan med kommunens förvaltningar Läs mer om konsult- och serviceförvaltningen Läs mer om kostnämnden på Regionens webbplats Gå till informationssida om Övik Energi Gå till informationssida om Övikshem Gå till informationssida om Miva Gå till informationssida om Örnsköldsviks Hamn och logistik Läs mer om välfärdsförvaltningen Gå till informationssida om Örnsköldsvik Airport Läs mer om patientnämnden etiska nämnden på Regionens webbplats. Gå till informationssida om Rodret

* Kommunen har i avtal överlåtit Patientnämnden Etiska nämndens uppgift till Region Västernorrland
** Samlad bild över kommunens ägarintressen i aktiebolagPDF

Sidan uppdaterades

2020-01-29

Sidansvarig: