Arbetsmarknadsenheten

Startpunkten och Återbruket är en arbetslivsinriktad rehabilitering under avdelning Arbetsmarknad och integration, Örnsköldsviks kommun. Till Startpunkten och Återbruket kommer du som är i behov av individuellt stöd för att nå självförsörjning genom arbete eller studier.

Förhållningssätt

Vi tror på individen och dess egna förmåga. Med coachning som bygger på respekt, empati, lyhördhet och rak kommunikation stöttas individen att själv ta ansvar för sin situation.

Alla coacher och handläggare på Arbetsmarknadsenheten är utbildade arbetsmarknadscoacher. Utöver det finns en bredd i kompetens och erfarenhet för att på bästa sätt möta de individuella behoven. Varje individ är delaktig i sin planering med mål, aktiviteter och uppföljnig.

Arbetslivsinriktad rehabilitering och återvinning

Till Arbetsmarknadsenheten kommer individen via bistånd eller via samverkan med extarna aktörer. Det går även att komma via en så kallad öppen ingång, det vill säga att individen själv söker sig till verksamheten. Inskrivningstiden varierar utifrån individuella behov och åtgärd.

Sidan uppdaterades

2020-06-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Enhetschef handläggare
Mikael Byström
070 - 191 83 05
Skicka e-post

Enhetschef coacher
Susannah Kroon
070-191 98 42
Skicka e-post

Besöksadress

Startpunkten och återvinningsbutiken
Sjögatan 5
Örnsköldsvik

Återbruket i Bjästa
Nätragatan 43
Tfn: 0660-22 00 11

Återbruket i Bredbyn
Junselevägen 19
0661-107 55