Du är här:

Ekonomi och budget

Örnsköldsviks kommun har en ekonomi i balans. Kommunen och dess bolag hade positiva resultat 2019. Den kommunala skattesatsen 2020 är lägst i länet och bland de lägsta i Norrland.


Årsredovisning 2019

Kommunens resultat för 2019 uppgick till +35 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterade +86 miljoner kronor. Resultatet innebar att det ekonomiska resultatmålet inte uppnåddes. Resultatet för hela den kommunala koncernen 2019 uppgick till +104 miljoner kronor.

Läs mer i årsredovisningen för 2019.PDF


Budget 2020
Kommunfullmäktige fattade beslut om Budget 2020, plan 2021-2022 vid sammanträdet 17 juni 2019. Budgeterat resultat uppgår för 2019 till +71 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats drygt 3,5 miljarder kronor.

Här kan du ta del av Budget 2020, plan 2021-2022.PDF (fullständig version)

Budgeten finns även i en sammanfattad version, budget i korthet 2020

Prognos 2020 i Tertialuppföljning
Två gånger per år, i maj och september, görs en delårsrapport samt en prognos för det ekonomiska utfallet på helår i Tertialuppföljning, maj respektive Tertialuppföljning, september. Tertialuppföljning, september 2020 behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i oktober.

Här kan du ta del av:
Tertialuppföljning, september 2020PDF
Tertialuppföljning, september 2020 - Nämnder och bolagPDF

Sidan uppdaterades

2020-10-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Marie Edlund
Redovisningschef
0660 - 886 97
Skicka e-post

Marlene Hörnkvist
Ekonom
0660 - 881 70
Skicka e-post