Idéslussen- här gör du verkstad av goda idéer

Idéslussen är en viktig del av Världsklass Örnsköldsvik. Den kom till för att öka mängden idéer som skapas i Örnsköldsvik och för att sikta in dem mot någon av de utmaningar som platsen står inför. Din idé behöver inte vara klar innan du kontaktar Idéslussen – gärna tvärtom.

Coachning, matchning och medfinansiering
Kanske har du redan idén, men behöver hjälp att bolla eller finansiera den? Kanske har du ett brinnande engagemang, men behöver en god idé att vårda och bära? Eller ett sammanhang med fler som vill göra något liknande? Här får du hjälp med alla delarna. I Idéslussen kan du skruva på idén ett varv eller två. Antingen i en grupp vi skapar tillsammans eller i din egen styrelse, organisation eller förening.

Grunden för Idéslussen är att din idé är just din. A och O är att du vill vara med och utveckla, men också genomföra den. Längs resan samverkar du med andra och bidrar med en egen insats i form av tid och pengar. (För ideella aktörer kan tid räknas som medfinansiering.) Idéslussen erbjuder ett stöd i processen till dess att idén kan genomföras, eller då den går vidare till exempelvis en affärsidé.

Idéslussen erbjuder:

 • Processledning och coachning under idéprocessen
 • Möjlighet till finansieringsstöd för idéer som möter Örnsköldsviks utmaningar
 • Tillgång till och utveckling av nätverk runt idén
 • Utveckling av idéer och skapande av nya

Styrande kriterier och inriktning:

 • Idé jag själv vill vara med och genomföra
 • Idé som möter platsens utmaningar
 • Tillsammans med fler
 • Idén måste gälla något som inte redan finns
 • Egen finansiering med minst 50 procent

Avgränsningar:

 • Världsklass medfinansierar inte investeringar i fastigheter, byggnationer eller markarbeten.
 • Världsklass medel får inte användas som företagsstöd.

Har du en idé som inte ryms inom avgränsningarna kan du ändå ta kontakt för att se om din idé kan utvecklas till något mer, eller få tips om andra stödformer.

Vill du bli en idé-partner?
Hela Idéslussen-verksamheten bygger på samverkan med partners och medfinansiering. Därför är partners lika viktigt som idéer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Behandling av inkomna idéer till Världsklass Örnsköldsvik i sommar
Sommar och semester ger tid för avslappning och eftertanke men också spännande möten och upplevelser. Sammantaget kan det vara den perfekta grogrunden för de mest fantastiska idéer.

Du välkommen att skicka in din idé till Världsklass Örnsköldsvik. Din idé kommer att registreras men vi kommer inte att börja behandla inkomna projektansökningar förrän efter 17 augusti. Beslut om medfinansiering tas sedan varje månad under hösten.

Njut av sommaren och ta vara på alla goda idéer. Kanske är det just din idé som Örnsköldsvik ett steg framåt i utvecklingen.


Sidan uppdaterades

2020-06-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post


Mer information

Vill du veta mer om hur Idéslussen kommit till kan du läsa slutrapporten från förstudienPDF som ligger till grund för Idéslussen.

Exempel på idéer som håller på att genomföras eller har blivit verklighet genom Världsklass Örnsköldsvik