High Coast Creative bilda branschorganisation

Under 2016 inledde ett nätverk av kreatörer ett samarbete för att stärka den kreativa och kulturella branschen i Örnsköldsvik. Efter genomförd förstudie går arbetet vidare med att utveckla en branschorganisation för kreatvia och kulturella näringar i Örnsköldsvik. Grunden för en långsiktig, hållbar organisation, där företagen är delaktiga, ska byggas under 2017-2018.

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar utvecklingen av branschorganisationen utifrån utmaningen Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap. Projektet bidrar till att nå målet Fler och lönsammare företag.

Sidan uppdaterades

2019-03-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Forsberg
Projektledare
Skicka e-post