Integrationsplattform i Örnsköldsvik

Elimkyrkan, Svedjeholmskyrkan och Missionsförsamlingen i Långviksmon har tillsammans med det sociala företaget Växthuset Människan arbetat fram ett underlag och gjort en ansökan hos Allmänna arvsfonden om ett 3-årigt projekt för att utveckla en integrerande plattform i Örnsköldsvik.

Målgruppen för verksamheten var nyanlända barn och unga i Örnsköldsviks kommun, upp till ca 25 år samt personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Mål och syfte med plattformen var i första hand att underlätta för nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället, genom att ge målgruppen de förutsättningar som behövs inom olika områden. Det kan handla om att skapa förståelse, öva på färdigheter och öka kunskapen kring vad som krävs för att bli anställningsbar eller starta eget företag.

Världsklass Örnsköldsvik medfinasierade arbetet med att göra en ansökan hos Allmänna arvsfonden utifrån utmaningen "Hitta rätt kompetens för framtida jobb". Projektet bidrar till att nå målet Ett mer inkluderande samhälle.


Sidan uppdaterades

2019-10-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Christer Andersson
Växthuset Människan AB
Tel: 070-559 02 26